Gelişen teknoloji hayatımıza yeni kavramları dahil etti. Bunlardan biri de bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullandığımız bulut bilişim. Zamanla popülaritesi artan bu terimin kavram sınırları çoğu kullanıcı tarafından bilinmemektedir. Ancak bu nosyon, kendine özel temel faktör ve tanımlardan meydana gelir.

Bulut Bilişim Nedir, Ne İşe Yarar?

Basite indirgenen tanımıyla veri tabanı, depolama, ağ ve yazılım gibi çok sayıda bilgi işlem hizmetlerinin internet kaynaklı ortamlarda sağlanmasıdır. İngilizce ’de “cloud computing” olarak adlandırılan bulut teknolojisi sanal sunucular vasıtasıyla depolanan verilere yer ve zamandan bağımsız olarak tüm cihazlardan kolaylıkla erişilmesini sağlar. Bir başka deyişle bu kavram bünyesinde yazılım ve donanım gibi hizmetlerin network ya da internet üzerinden paylaşımlı olarak kullanılmasıdır. Burada geçen bulut kelimesi günümüzde en geniş ağ olan interneti betimlemektedir. Dolayısıyla internetle arasında kavramsal bir bağ vardır. Ek olarak internetin yaygınlaşması bulut teknolojisini de yaygın hale getirir.

Bu yeni teknoloji kullanıcılarına çok sayıda avantaj sağlar. Bunların başında maliyet gelir. Zira bulut teknolojisinin genel prensibi “kullandığın kadar öde”dir. Aynı zamanda ihtiyaca bağlı olarak depolama alanının yükseltilip indirgenebilmesi de ilgi çeken bir olanaktır. Tüm bunlar ışığında artık firma ve kuruluşların çoğu bir hizmet olarak bu teknolojiden yararlanmaktadır.

Bulut Bilişimin Temel Özellikleri

Bu oluşumu yalnızca veri depolamaya yarayan bir altyapı olarak görmek yetersiz kalacaktır. Çünkü tüm dünyada bulut bilişim, donanım ve yazılımın sanal ortama ayak uydurmasının birincil basamağıdır. Bu kavram temelde SOA (Service Oriented Architecture) mimarisi referans alınarak oluşturulmuştur. SOA, karmaşık bir sistematik yapının farklı kollara ayrılarak alt kümelere bölünmesidir. Böylece her birim kendisiyle ilgili hizmeti sağlarken genele bakıldığında da bir uyum görülür. Bu doğrultuda bulut bilişimi oluşturan 5 temel yapı vardır.

 1. Dinamik Bilgi İşlem Altyapısı

  Bulut teknolojisi, gelişen teknoloji sayesinde pek çok kişinin hizmet aldığı bir platform olmuştur. Bundan dolayı güvenilir ve ölçeklenebilir bir altyapıya sahip olması bulut bilişim özellikleri arasında olmazsa olmazdır. Ayrıca kullanıcıların talep ettikleri hizmetin etkin bir şekilde ifa olunabilmesi için de standartlaştırılmış bir dinamik altyapı kritiktir. Esnek ve yeniden kullanım sağlayan sanallaştırma seviyeleri de yine bu altyapı sayesinde mümkündür.

 2. BT Hizmet Merkezli Yaklaşım

  Bu yaklaşım kapsamında bilgi teknolojileri (BT) hizmetleri, son kullanıcılar nezdinde belirtilen gereksinimleri karşılayacak ve hedefleri gerçekleştirecek ölçüde uygulanır. Bu sayede kullanıcılar bulut bilişimi daha rahat benimseyerek iş çevikliği kazanır. Bu zincirin son halkası da kullanıcıların işlerini hızlı gerçekleştirmesi sonucunda maliyetin düşmesi ve gelirin artmasıdır. Kısaca bu yaklaşım hem kullanıcıya hem de bulut bilişime çift yönlü bir yarar sağlar.

 3. Self Servis Tabanlı Kullanım Modeli

  Kullanıcılar bu modelle birlikte bulut bilişim uygulamaları içerisinde bağımsız ve özgür nitelikli bir alan kazanır. Farklı bakış açılarının getirdiği zenginlikten yararlanarak daha konforlu bir sistematik yaratılabilir. Bu felsefeyle hareket eden bulut teknolojisi de kendi kendini yöneten bir platform olma yolunda ilerlemektedir. Bu sayede geleneksel idareyle nakit ve vakit kaybetmeyerek yeniliklerden faydalanır.

 4. Tüketim Bazlı Faturalama

  Yukarda da bahsedildiği üzere “Kullandığın kadar öde” mottosu verimlilik için önemli bir etkendir. Bulut teknolojisi, kullanıcılarına böyle avantajlı bir sistem sunarak tercih edilme olasılığını yükseltir. Söz gelimi bir KOBİ ya da start-up yatırımlarını kontrol altında tutmaya odaklanmak yerine bu esnek mekanizmayı seçerek ana işine yoğunlaşır ve rekabette bir adım önde olur.

 5. Tekilleştirme ve Depolama

  Bulut bilişiminin temel özellikleri arasında vazgeçilmez olanlardan biri de tekilleştirme ve depolamadır. Bulut teknolojisi bu özellik sayesinde diğer sunucuların veri saklama sistemlerinin donanım, yenileme ve bakım gibi yüklerini ortadan kaldırır. Depolama ve arşivleme sistemlerinin kişiselleştirilmesi sonucu uçtan uca şifreleme teknikleriyle de veri güvenliğini sağlar.   

YORUM YAP

Lütfen yorumunu bırak!
Lütfen adını buraya gir